شما هم می توانید سهمی از درآمد حاصله از دندال 
بدون پرداخت هزینه داشته باشید! اما چطور؟

در سایت دندال

ثبت نام کنید.

وارد قسمت اطلاعات

سهام مجازی شوید.

دوستان خود را به

دندال دعوت کنید.

پس از هر خرید دوستان خود امتیاز بگیرید و سود خود را در قالب امتیاز خرج نمایید ...

مرحله ۱

مرحله ۲

مرحله ۳

مرحله ۴

روش های دعوت دوستان

شبکه های اجتماعی

کد معرف

پیامک

دعوت نامه

اشتراک 

لینک اختصاصی خود

در شبکه های اجتماعی

ارسال

 کد معرف اختصاصی

خود به دوستان خود

ارسال 

دعوت نامه الکترونیک

از تب سهام داری مجازی

ارسال

 پیامک دعوت

از تب سهام داری مجازی

سودی که در حساب کاربری شما ذخیره می گردد 

میتوانید به روش های زیر خرج نمایید.

۳

۴

۲

۱

لازم به ذکر است هر دوست دعوت شده شما

می بایست برای بار اول احراز هویت گردد.

وارد حساب کاربری خود شده ...

تب امتیازات رو انتخاب کنید ...

دکمه خرج کردن امتیازات را انتخاب کنید ...

کارت خرید نقدی را با خرج امتیاز 

خود سفارش دهید  ...

مشاوران دندال آماده پاسخگویی به شما هستند
۰۲۱۷۵۲۰۳۰۰۰